medal_Oksa2 kwietnia społeczność Gminy Oksy świętowała XX-lecie reaktywacji gminy. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji gminy i jej mieszkańców w kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja.

Od 13 marca do 31 marca 2011 roku w Gminie Oksa odbyły się zebrania wiejskie poświęcone wyborom sołtysa oraz rady sołeckiej. Zebrania odbywały się we wszystkich 16 sołectwach.

NSP2011logoRozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań który będzie realizowany w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

wybory_urna_mini

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH POŚWIĘCONYCH WYBOROM SOŁTYSA W GMINE OKSA 2011 R.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie od stycznia do września realizuje projekt  systemowy  pt  ,, Sposób na lepsze jutro''.  Jest   to Poddziałanie 7.1.1- Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do 8 osób ( 4 kobiet, 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.
Cztery kobiety będą realizowały  kurs ,,Stylizacja i zdobnictwo paznokci'',  troje mężczyzn będzie brało udział w szkoleniu ,,Operator wózków jezdniowych'', natomiast   jeden  mężczyzna   podejmie  szkolenie  z  zakresu  ,,Spawacz  metodami: 141 TIG oraz 135 MAG. Szkolenia odbywać się będą w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz w Ośrodku Szkolenia Wielozawodowego.  Osoby  biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.
Ogólny koszt projektu to 98 701,00zł.
Baner_logoUE-mini
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie od stycznia do września realizuje projekt  systemowy  pt  ,, Sposób na lepsze jutro''.  Jest   to Poddziałanie 7.1.1- Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.