szkodySusze24Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

KOMUNIKAT strajk 1

szkolenie04 05.03.2024

103 lata - piękny wiek!

Właśnie taki jubileusz swoich urodzin obchodziła w dniu 13 lutego br. mieszkanka Popowic.

IMG 20240214 WA0009

Helena Borowiecka, z domu Rozwadowska, urodziła się 13 lutego 1921 roku w Popowicach w gminie Oksa w powiecie jędrzejowskim. Wychowała się na trzynastohektarowym gospodarstwie, niespełna kilka kilometrów od Nagłowic - rodzinnej wsi Mikołaja Reja. Miała łącznie pięcioro rodzeństwa – z których nie tylko jej dane było dożyć tak sędziwego wieku, bo siostra zmarła w wieku 105 lat.

ceebDotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazujemy informację o możliwości wykonania inwentaryzacji budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Inwentaryzacja polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB i dotyczy danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać na infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00, pod numerem telefonu (22) 346 66 64.