m Wscieklizna

twoj epitUrząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje, że 18 lutego 2022 roku o godz. 11:30 w Szkole Podstawowej w Oksie, Plac Mikołaja Reja 19, 28-363 Oksa w czasie spotkania z podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawiine zostaną następujące zagadnienia:

  1. Zmiany w podatkach – Polski Ład;
  2. e-PIT;
  3. Rezerwacja wizyt;
  4. Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Na spotkaniu pracownicy Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie przedstawią w jaki sposób złożyć zeznanie podatkowe elektronicznie.

Z wyrazami szacunku
Ewa Jamorska-Tuśnio
Główny specjalista
Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia
Urząd Skarbowy w Jędrzejowie

brakWodyW związku z awarią sieci wodociągowej w Oksie na ulicy Jędrzejowskiej w dniu dzisiejszym tj. 01.02.2022r. ( wtorek) w godzinach od 900 – 1700 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Oksa na ulicach:

Jędrzejowskiej, Stawowej, Piwnej, Okrężnej, Działkowej, Źródłowej, Strażackiej, części Modrzewiowej.

Za utrudnienia przepraszamy.


ZARZĄDZENIE NR 3/2022

Wójta Gminy Oksa

z dnia 18 stycznia 2022 roku

w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa

Rembiechowa i Nowe Kanice.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372,1834) oraz § 25 ust.1 w Załącznikach Nr 3 i Nr 7 Uchwały Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw zarządzam, co następuje:

akcyza2020

 

ZMIANA LIMITU ! ! !

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT:  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
     

  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.