Gmina Oksa zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach na Prezydenta RP 1

ZaalnaSzkoPlusBanerTekst

W poniedziałek tj. 22 czerwca wójt gminy, Pan Tadeusz Soboń dokonał protokolarnego przekazania zakupionego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” sprzętu komputerowegodyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy Oksa.Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie zostało przekazane 13 sztuk laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Taka sama liczba laptopów została przekazana Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie.

zdalSzkoReal1 zdalSzkoReal2

wybPrez2020baner

*Prezentacja stanowi wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

zdalnaSzkolaBaner

W poniedziałek, 15 czerwca wójt gminy, Pan Tadeusz Soboń podpisał umowę z wykonawcą- firma SIGMA A Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Baran- prezesa Zarządu, na realizację zadania „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła plus”. Wartość podpisanej umowy wynosi 53 274,00 zł brutto i obejmuje 26 sztuk laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnymi pakietem biurowym z przeznaczeniem głównie dla uczniów z rodzin 3+ (co najmniej trójka dzieci) na realizację nauczania na odległość. Projekt „ZDALNA SZKOŁA Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowane jestw ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowegoInternetu o wysokichprzepustowościach”.

azbestlogo

Wójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina realizuje zadanie pn.: Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa

na podstawie umowy dotacji Nr 1904/20 zawartej w dniu 03.06.2020 r. z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”