reaktywacja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2022 r. rozpoczyna pierwszy nabór w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.

sodrlogoInformujemy że od 12 kwietnia 2022 roku, w każdy wtorek w UG Oksa dyżur pełni Paweł Tkacz, pracownik ŚODR Modliszewice - PZDR Jędrzejów. Podczas dyżuru będzie możliwość skorzystania z odpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków obszarowych, ponadto można skorzystać z :

 • fachowego doradztwa w zakresie: 
  - nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej,
  - zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach, 
  - ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska, 
  - prowadzenia inwestycji w rolnictwie, unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących budynków inwentarskich lub zakup maszyn rolniczych, 
  - kredytowania preferencyjnego, opracowywania wniosków i planów przedsięwzięć gospodarczych (do działań z PROW 2014-2020),  
  - działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich, 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jędrzejowie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
PZD Jędrzejów, ul Armii Krajowej 9,
p. 318, 320, 321; tel.: (41) 386 12 73,

277164067 520937282869635 2499781045497196782 n

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

                       Święty Jan Paweł II     

ukrainaPodziekowania

SZANOWNI

MIESZKAŃCY GMINY OKSA

W imieniu samorządu gminy Oksa dziękuję za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w organizację pomocy na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Wiem, że wielu mieszkańców naszej gminy otworzyło już swoje domy, dając uchodźcom schronienie i wyżywienie. To piękny i szlachetny gest, który jest wyrazem odpowiedzialności, empatii i pięknej potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy.

Materiał ulotka