nsp 300x600pxLiczymy się dla Polski!

Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, czy rynek pracy. Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia dane, które pozwalają zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. Najważniejszym badaniem statystycznym jest rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP2021) - realizowany co 10 lat.

20210215 120103aDwieście lat niechaj żyje nam!
Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Helena Borowiecka. Seniorka rodu świętowała uroczyście swoje urodziny. Okazja ku temu była nader wyjątkowa, ponieważ nasza Czcigodna Jubilatka 13 lutego 2021 roku ukończyła 100 lat!
Sto lat to piękny wiek, który osiągają nieliczni. Z tej okazji gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności oraz nieustającej pogody ducha Dostojnej Jubilatce przekazał Pan Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń w asyście Pana Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Kolekty i Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleny Grzyb.
Dziękujemy za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Za swoistą lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pani innym…” „Dziękujemy, że daje Pani młodym pokoleniom przykład pięknego i dobrego życia. Taka postawa dowodzi o wewnętrznej sile, dojrzałości i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka…"

nieWydobywaj

3nsp2021Dnia 25 stycznia 2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.)- zwany dalej NSP 2021.

Pan Tadeusz Soboń - Gminny Komisarz Spisowy w Oksie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniemna terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

logo ARiMR niebieskie

ARiMR w b.r. umożliwiła rolnikom wydawanie informacji dotyczącej liczby DJP drogą elektroniczną.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.