Programu Stypendiów Pomostowych

KOWR LOGOKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,  informacje o realizacji XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019. 

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach: www.fep.lodz.pl i www.stypendia-pomostowe.pl

CHARYTATYWNY MARATON ZUMBA

Plakat zumbA2018

Świętokrzyska Komórkomania

KOMORKOMANIA2018

Projekt "Samozatrudnienie w OSI - Obszarze Strategicznej Interwencji"

WUP UE baner

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Projekt "Samozatrudnienie w OSI - Obszarze Strategicznej Interwencji"